RaVns Blog | Webmastering, xHTML, CSS, PHP, MySQL, SEO/SEM, Windows i inne

Dobry i tani polski hosting Hekko

Kup kurs w Stefa Kursów z linku i otrzymaj 30 zł = 3000 pkt Premium

Chcesz otrzymać kupony na Aliexpress 19 dolarów (dla nowego użytkownika 4 kupony) lub podaj kod w podsumowania koszyka INJFWAPD?

Zwrot z zakupów ze sklepach internetowych (Allegro, MediaMarkt, Aliexpress itp.) sprawdź procent

Nie masz jeszcze konta w Revolut? Załóż i ciesz się dobrym przewalutowaniem i nie tylko

Inwestuj na Mintos wpłać 500 euro i otrzymaj bonus 10 euro - bonus wyższy wraz z wpłatą.

sie/10

14

Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie Windows cz.2

Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie Windows cz.2

W drugiej części porady dowiemy się jak zainstalować interpreter PHP.

Zobacz pozostałe części:
Część 1 – Instalacja serwera Apache
Część 2 – Instalacja interpretera PHP
Część 3 – Instalacja bazy MySQL
Różnice, problemy oraz pliki instalacyjne Apache

Nawigacja po elementach instalacji PHP:
Różnice pomiędzy Non-Thread-Safe a Thread Safe?
Instalacja z pomocą instalatora .MSI
Samodzielna instalacja poprzez rozpakowanie pliku .ZIP
Włączanie rozszerzeń PHP
Test PHP
Konfiguracja serwera – funkcja phpinfo()
Pliki do pobrania (php.ini, instalacje i inne)

2. Instalacja interpretera PHP (plik o nazwie typu: php-5.3.3-Win32-VC9-x86, Thread Safe – odpowiedni dla naszego Apache).

Plik można pobrać ze strony http://windows.php.net/download/ >> wyszukując sekcji VC9 x86 Thread Safe >> wybierając typ pliku Installer, czy Zip. Pobieramy taki – w zależności, czy chcemy rozpakować pliki interpretera PHP do danego katalogu, czy też przejść przez kroki instalacyjne.


Ja najczęściej wybieram instalację za pomocą rozpakowania plików „*.zip” do danego katalogu i kolejno ustawiam wszystko sam wg poniższych instrukcji lub czasem korzystam z instalacji „*.msi” a później kopiuje do niej brakujące pliki (najczęściej rozszerzeń) z wersji „*.zip” i dokonuje potrzebnych poprawek. Ewentualne błędy po instalacji .MSI.

*** *** ***

INFO1: VC6 lub VC9 – wersja binariów VC9 lub VC9 kompilowanych natywnie przy pomocy Visual Studio 2008, co znacząco poprawia wydajność i niezawodność pracy PHP.
VC6 i VC9 dostępne są w wariantach Non-Thread-Safe oraz Thread Safe.


RÓŻNICE pomiędzy Non-Thread-Safe a Thread Safe?

Non-Thread-Safe (służy do pracy w modelu FastCGI), zaś Thread Safe (do pracy w modelu ISAPI, czyli powiedzmy lepszym w obsłudze dla naszego serwera Apache).

X68 – architektura procesora 32-bitowego.
Aby sprawdzić czy włączony jest tryb Thread Safety, trzeba znaleźć odpowiedni wpis wyświetlony z informacji o PHP we funkcji phpinfo() – Thread Safety => enabled.
Warto przy tej okazji zauważyć, że obecnie najprostszą metodą instalacji PHP pod Windows jest skorzystanie z Microsoft Web Platform Installera 2.0, który instaluje najnowszą kompilację VC9 wersji 5.3 w wariancie Non-Thread-Safe i podpina pod IISa za pośrednictwem modułu FastCGI.

*** *** ***
INFO2: W głównym katalogu php znajduje się plik o nazwie php.exe oraz plik o nazwie php5ts.dll. Pliki te są niezbędne do uruchamiania PHP jako CGI.
Jeśli PHP ma pracować jako moduł ISAPI, można użyć pliku DLL odpowiedniego dla używanego serwera WWW. Na przykład w przypadku serwera Apache będzie to plik php5apache2_2.dll.
Moduły ISAPI są szybsze i łatwiejsze do zabezpieczenia. Wersja CGI natomiast umożliwia uruchamianie PHP z wiersza poleceń. Wybór należy oczywiście do użytkownika.
*** *** ***


Instalacja binarna .MSI

Instalacji można dokonać na dwa sposoby poprzez wersję binarną *.msi lub rozpakowanie archiwum *.zip do określonego katalogu php.

2.1. Przystąpmy w tym punkcie do etapu instalacji binarnej z rozszerzeniem pliku *.msi do wcześniej przygotowanego katalogu G:\strony_php\usr\php (lub po przez pozostawienie domyślnej ścieżki).

Zalety – dodanie PHP do konfiguracji serwera Apache (LoadModule), ustawienie pliku konfiguracyjnego php.ini, ustawianie ścieżki dostępu do katalogu rozszerzeń plików DLL (w dyrektywie extension_dir) i ścieżki do lokalizacji pliku konfiguracyjnego na dysku (dyrektywa PHPIniDir), możliwość włączenia/wyłączenia rozszerzeń.
Wady, ale nie koniecznie – włączenie często używanych rozszerzeń PHP, brak wpisów wszystkich nazw rozszerzeń (nie powinno to stanowić problemu, zwłaszcza, że można podejrzeć plik php.ini*.zip lub nazwy plików w folderze ext), przydzielenie także pliku php.ini bez „zapytania” nas jaką wersję chcemy – do nauki czy też wersję – dedykowaną na serwery produkcyjne. Po skończeniu instalacji i uruchomieniu ponownie serwera możemy zobaczyć komunikat o błędnym skonfigurowaniu, ale nic straconego, ponieważ tutaj jest jego rozwiązanie.
Instalacja PHP zrzut 1
Instalacja PHP zrzut 2
Wybór folderu do instalacji PHP.
Instalacja PHP zrzut 3
Wybór serwera na którym ma działać interpreter PHP.
Instalacja PHP zrzut 4
W tym oknie wskazujemy ścieżkę do katalogu konfiguracyjnego instalacji Apache (katalog o nazwie conf). Skutkiem tego będzie dodanie przez instalację ścieżek dostępu do katalogów tymczasowych, wskazanie położenia pliku php.ini i tego o czym wspomniano w zaletach.
Instalacja PHP zrzut 5
Pozostawiamy domyślne zaznaczenia lub wybieramy te pozycje, które jeszcze chcielibyśmy, aby zostały dodane w trakcie instalacji PHP.
Instalacja PHP zrzut 6
W tym i kolejnych oknach przygotowanie do instalacji, kolejno kopiowanie plików i instalacja.
Instalacja PHP zrzut 7
Instalacja PHP zrzut 8
Instalacja PHP zrzut 9

Po skończeniu instalacji otwieramy plik php.ini do edycji (w darmowym, kolorującym składnie programie Notepad++). Znajduje się w nim wiele ustawień, z którymi można zapoznać się w późniejszym czasie w miarę potrzeb, teraz dokonamy jeszcze jednej zmiany:

2.1.1. Dyrektywę doc_root należy zmienić tak, by wskazywała macierzysty katalog, z którego serwer WWW udostępnia dokumenty. Tutaj edytujemy linię:

// tą:
doc_root =
// na:
doc_root = "G:/strony_php/usr/www"

robimy to jeśli korzystamy z Apache, a tak jest.

Jeśli już teraz chcesz zapoznać się z podstawowymi rozszerzeniami do obsługi obrazków, plików PDF, czy do komunikacji PHP z bazą itp., przejdź do punktu 2.3.: Włączanie (dołączanie, uruchamianie) rozszerzeń PHP – zalecane.
W innym wypadku przechodzimy do punktu 2.4., ponieważ poniższy etap instalacji nas już nie dotyczy.


Alternatywna instalacja .ZIP

2.2. W poniższych krokach (punkty: 2.2.1. i 2.2.2.) przejdziemy etap instalacji przez skopiowanie wszystkich plików z archiwum *.zip do wcześniej przygotowanego katalogu G:\strony_php\usr\php (lub pozostawienie domyślnej ścieżki) i odpowiedniej konfiguracji interpretera PHP. To wszystko w przypadku rezygnacji z instalacji .msi.

Zalety – samodzielne wybranie pliku konfiguracyjnego z przeznaczeniem do nauki lub na serwery produkcyjne, lista rozszerzeń, możliwość włączenia samemu odpowiednich dla siebie rozszerzeń.
Wady, lecz nie koniecznie – samodzielna edycja linii kodu potrzebnych do poprawnego działania PHP, poprzez wykonanie poniższych punktów.

2.2.1. Kolejną czynnością jest ustawienie pliku konfiguracyjnego php.ini. PHP jest rozpowszechniany z dwoma już gotowymi plikami: php.ini-development oraz php.ini-production (w wersjach 5.2 były php.ini-dist oraz php.ini-recommended). Do celów nauki PHP oraz na serwerach testowych zalecane jest wykorzystanie pliku php.ini-development, natomiast na serwerach produkcyjnych najlepiej wykorzystać php.ini-production.
Należy utworzyć kopię odpowiedniego pliku i zmienić jej nazwę na php.ini. Plik znajduje się w katalogu php, po rozpakowaniu archiwum.

Otwieramy plik php.ini do edycji (który należy szukać w rozpakowanym folderze). Znajduje się w nim wiele ustawień, z którymi można zapoznać się w późniejszym czasie w miarę potrzeb, teraz dokonamy zmiany najważniejszych z nich:

Dyrektywę extension_dir należy zmienić w taki sposób, by wskazywała katalog, w którym znajdują się pliki DLL rozszerzeń, czyli np.:

extension_dir = "G:\strony_php\usr\php\ext"
// można powiedzieć, że stosowanie \ lub / nie ma znaczenia w konfiguracji

może się okazać, że występuje gdzieś już taka linijka, lecz ze średnikiem na początku – należy go usunąć, aby aktywować linię (więcej poniżej).

Dodatkowo umieszczanymi liniami przy instalacji *.msi są te zamieszone poniżej, lecz dodanie ich nie jest konieczne:

default_socket_timeout = 60
upload_tmp_dir="C:\Windows\Temp"
session.save_path="C:\Windows\Temp"
error_log="C:\Windows\temp\php-errors.log"

2.2.2. Dyrektywę doc_root należy zmienić tak, by wskazywała macierzysty katalog, z którego serwer WWW udostępnia dokumenty. Tutaj edytujemy linię:

// tą:
doc_root =
// na:
doc_root = "G:/strony_php/usr/www"

robimy to jeśli korzystamy z Apache, a tak jest.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tzw. rozszerzeń PHP – przejdź do punktu 2.3 inaczej idź do 2.4.

Po dokonaniu zmian zapisujemy i zamykamy plik php.ini.


2.3.

Włączanie (dołączanie, uruchamianie) rozszerzeń PHP (w pliku php.ini)

Gdzie znajdę rozszerzenia (ang. extensions)?
1. Instalacja binarna .MSI – znajdą się one w sekcji Module Settings praktycznie na końcu pliku. Sekcja ta jest bardzo duża zawiera ona wiele parametrów i ich wartości, komentarze z informacjami i przykładami. Wszystko poukładane i oznaczone w mniejsze sekcje typu: [MySQL], [mbstring], [exif].

2. W przypadku opcji: Alternatywna instalacja .ZIP – należy przejść do listy pod tytułem „Windows Extension”, znajduje się tam szereg rozszerzeń np.: extension=php_curl.dll

Jak włączyć/wyłączyć rozszerzenie?
(Porównanie plików rozszerzeń w .MSI oraz .ZIP.)

1. Instalacja binarna .MSI – domyślne rozszerzenia zostały samoczynnie włączone. Ich lista jest troszkę, krótsza niż w przypadku tej drugiej instalacji. Nie mamy także możliwości włączenia rozszerzeń, ponieważ wszystkie zostały już włączone. Czytaj punkt poniżej, aby zobaczyć jak je wyłączyć lub co zrobić w przypadku brakującego rozszerzenia.

2. Przy opcji: Alternatywna instalacja .ZIP – w celu włączenia rozszerzeń (czy też dyrektywy itp.) należy po prostu usunąć znak średnika znajdujący się na początku wiersza (lub go wpisać w celu wyłączenia rozszerzenia). Średnik służy do komentowania danej linijki kodu.

// rozszerzenie włączone:
extension=php_pdo_mssql.dll
// a tu wyłączone:
;extension=php_pdo_mssql.dll

Jeśli w php.ini potrzebujemy uruchomić jakieś rozszerzenie, a zdarzy się, że brakuje jego wpisu – należy dopisać jego nazwę w obrębie innych rozszerzeń pod warunkiem, że istnieje odpowiedni plik *.dll takiego rozszerzenia w katalogu ext plików instalacji php. Gdy takiego pliku rozszerzeń nie ma to najnormalniej w świecie nie zostanie ono uruchomione.

Wszystkie potrzebne nam rozszerzenia będą w pliku *.zip z innymi do instalacji PHP (plik typu: php-5.3.5-Win32-VC9-x86.zip – który warto również pobrać) lub możesz zdobyć odpowiedni plik w Internecie.

Najczęściej używanymi rozszerzeniami są:

(1) extension=php_pdflib.dll
(2) extension=php_gd2.dll
(3) extension=php_imap.dll
(4) extension=php_mbstring.dll
(5) extension=php_mysql.dll
(5) extension=php_mysqli.dll
(6) extension=php_pdo.dll
(6) extension=php_pdo_mysql.dll

(1) biblioteka tworzenia plików PDF,
(2) biblioteka obsługi obrazków,
(3) biblioteka do korzystania z protokołu IMAP,
(4) biblioteka mbstring (Multibyte String Functions) pozwala na konwertowanie znaków wprowadzonych w języku jednego kraju na języki krajów innych. Rozszerzenie to jest wymagane do poprawnego działania LimeSurvey,
(5) te dwa moduły zapewniają komunikowanie się z bazą MySQL,
(6) dwie kolejne moduły to biblioteka PHP Data Objects służąca komunikacji z bazami danych skonfigurowana do działania z bazą danych MySQL.

Dyrektywy warte sprawdzenia:

(1) error_reporting = E_ALL
(2) log_errors = Off
(3) display_errors = On
(4) register_globals = Off
(4) magic_quotes_gpc = Off
(4) magic_quotes_runtime = Off

(1) raportowanie błędów (ukazanie błędu, gdy popełnimy błąd w kodzie PHP),
(2) logowanie błędów,
(3) wyświetlanie błędów,
(4) trzy ostatnie dyrektywy służą do zachowania kompatybilności ze skryptami pisanymi pod PHP 3 i pierwsze wersje PHP 4, aktualnie zdecydowanie odradza się korzystanie z nich nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale też z powodu planów ich wycofania w PHP 6. Dlatego pozostawiamy je wyłączone i z uwzględnieniem tego odpowiednio będziemy pisać swoje skrypty.

Po dokonaniu zmian zapisujemy i zamykamy plik php.ini. Przechodzimy do kolejnego punktu.

2.4. Ostatnią czynnością dla obydwu instalacji (*.msi i *.zip) jest dodanie PHP do konfiguracji serwera Apache. Robimy to w pliku httpd.conf z domyślnej instalacji serwera Apache (ścieżka typu: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf). Przy instalacji .msi poniższe linie mogą być już dodane lecz z pustymi wartościami:

PHPIniDir "G:/strony_php/usr/php"
LoadModule php5_module "G:/strony_php/usr/php/php5apache2_2.dll"

PHPIniDir – wskazuje ścieżkę do lokalizacji pliku konfiguracyjnego PHP na dysku (jeśli jej nie ustawimy, nasze moduły nie zostaną załadowane),
LoadModule – dodanie PHP do konfiguracji serwera Apache. Wskazujemy położeniu pliku php5apache2_2.dll.
Podczas domyślnej instalacji (pomijając układ moich katalogów) należy sprawdzić, czy ścieżki do plików są także prawidłowe.

Zapisujemy i zamykamy plik httpd.conf.

Po wprowadzeniu tych zmian restartujemy serwer Apache.

*** *** ***

Uwaga! Jeśli korzystaliśmy z instalacji poprzez instalator *.MSI może się zdarzyć że pojawi się nam komunikat o niepoprawnej konfiguracji: The requested operation has failed!
Więcej zobacz pod linkiem różnice, problemy oraz pliki instalacyjne Apache w Windows. Możesz tam także zobaczyć porównanie plików php.ini, czy rozszerzeń PHP.
*** *** ***


2.5.

Testowanie PHP

Teraz sprawdzamy czy strony *.php uruchamiają się po instalacji i konfiguracji interpretera PHP na przykładzie strony index.php z zawartością:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
    <head>
    <title>Instalacja interpretera PHP</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    </head>
<body>

<?php

echo('
    (u Autora)
    <h1>
    Działa na dysku G,
    <br />w katalogu G:\strony_php\usr\www
    <br />aktualnie wczytany plik to index.php
    </h1>
'
);


/* KOD POKAZUJĄCY AKTUALNE POŁOŻENIE PLIKU */

/* katalog */
$katalog = realpath(dirname(__FILE__));
    // dirname - zwraca nazwę katalogu, w którym jest plik,
    // realpath - usuwa odniesienia do '/./', '/../', zwraca ścieżkę bezwzględną


/* dysk */
$dysk = explode(':', $katalog); // 1 ele tablicy to litera dysku
    // explode - dzieli na elementy ciąg za pomocą znaku : , a dzieląc przez \\ otrzymamy elementy ścieżki

/* plik */
$plik = pathinfo($_SERVER["PHP_SELF"]);
$plik = $plik['basename'];
    // pathinfo - zwraca asocjacyjną tablicę zawierającą informacje o ścieżce względenj $_SERVER["PHP_SELF"]
    // basename - zwraca nazwę pliku z rozszerzeniem


echo('
    (u Ciebie)
    <h1>
    Działa na dysku '
.$dysk[0].',
    <br />w katalogu '
.$katalog.'
    <br />aktualnie wczytany plik to '
.$plik.'
    </h1>
'
);

?>

</body>
</html>

Pobierz plik: index.php.

*** *** ***
INFO: Od komentarza /* KOD POKAZUJĄCY AKTUALNE POŁOŻENIE PLIKU */ w dół, treść kodu wygeneruje na twoim komputerze odpowiednią literę dysku, ścieżkę i nazwę pliku. Zobaczysz wówczas swoje ścieżki itd. oprócz tego, co na zdjęciu niżej.
W celach poprawności strony wpisałem deklarację przestrzeni nazw i kodowania znaków, do zapisu użyto kodowania UTF-8 (bez BOM). Wybór oraz zmianę kodowania można dokonać np. w darmowym programie Notepad++.
*** *** ***

W przeglądarce wpisujemy adres http://127.0.0.1 lub http://localhost. Powinna ukazać się strona z tekstem Działa na dysku G, w katalogu G:\strony_php\usr\www aktualnie wczytany plik to index.php.

Przeglądarka zrzut 3

Konfiguracja serwera – funkcja phpinfo()

Aby sprawdzić konfiguracje serwera wywołujemy funkcje phpinfo(), w pliku o przykładowej nazwie phpinfo.php koniecznie z zawartością:

<?php  phpinfo();  ?>

Pobierz plik: phpinfo.txt – po ściągnięciu zamień nazwę na phpinfo.php.

*** *** ***
INFO: Nie potrzeba tworzyć znaczników HTML w celu poprawności strony, gdyż funkcja posiada pre-definiowany szablon strony ze znacznikami, do zapisu użyto kodowania ANSI.
*** *** ***

Przeglądarka zrzut 4

Moje pliki do pobrania z instalacji w systemie Windows 7 64 bit:

php.txt – po ściągnięciu zmień nazwę na php.ini – wersja PHP 5.3.5.
index.txt – sprawdzający plik index.php
phpinfo.txt – po ściągnięciu zamień nazwę na phpinfo.php – sprawdzenie konfiguracji i wszelakich ustawień PHP

Pliki do pobrania:

http://windows.php.net/download/
php-5.3.5-Win32-VC9-x86.msi [27 MB] (mój serwer php-5.3.5-Win32-VC9-x86.msi)
php-5.3.5-Win32-VC9-x86.zip [15 MB] (mój serwer php-5.3.5-Win32-VC9-x86.zip)


cd… Instalacja MySQL… zobacz

—————————————————

Aktualizacja wpisu 08.02.11

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.8/6 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie Windows cz.2, 5.8 out of 6 based on 4 ratings
Podziel się wpisem na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Flaker
 • MySpace
 • Blip
 • Wykop
 • Poleć
 • co-robie
 • Spis
 • Spinacz
 • Wahacz
 • LinkedIn
 • Mój biznes
ustaw opis GG

Tagi: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Podobne wpisy:

Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie Windows
Instalacja Certyfikatu SSL dla domeny
Zamiana polskich znaków diakrytycznych na ich odpowiedniki bez kropek, kresek i ogonków w zapytaniu ...
Instalacja phpMyAdmin na localhost
Wysłanie e-maila przy użyciu funkcji mail() z localhost
Znasz najprostszą poprawną strukturę dokumentu HTML5?

Starszy post <<

>> Nowszy post
10 komentarzy

 • Marek · 3 lipca 2012 z 12:34

  Poniższy opis jest zajebisty.
  Powiedz mi tylko, co dokładnie robi: Non-Thread-Safe i Thread Safe.
  No i tam gdzie piszesz cgi powinno się rozumieć jako CGI i CLI.

  *** *** ***
  INFO1: VC6 lub VC9 – wersja binariów VC9 lub VC9 kompilowanych natywnie przy pomocy Visual Studio 2008, co znacząco poprawia wydajność i niezawodność pracy PHP.
  VC6 i VC9 dostępne są w wariantach Non-Thread-Safe oraz Thread Safe.

  RÓŻNICE pomiędzy Non-Thread-Safe a Thread Safe?
  Non-Thread-Safe (służy do pracy w modelu FastCGI), zaś Thread Safe (do pracy w modelu ISAPI, czyli powiedzmy lepszym w obsłudze dla naszego serwera Apache).

  X68 – architektura procesora 32-bitowego.
  Aby sprawdzić czy włączony jest tryb Thread Safety, trzeba znaleźć odpowiedni wpis wyświetlony z informacji o PHP we funkcji phpinfo() – Thread Safety => enabled.
  Warto przy tej okazji zauważyć, że obecnie najprostszą metodą instalacji PHP pod Windows jest skorzystanie z Microsoft Web Platform Installera 2.0, który instaluje najnowszą kompilację VC9 wersji 5.3 w wariancie Non-Thread-Safe i podpina pod IISa za pośrednictwem modułu FastCGI.

  *** *** ***
  INFO2: W głównym katalogu php znajduje się plik o nazwie php.exe oraz plik o nazwie php5ts.dll. Pliki te są niezbędne do uruchamiania PHP jako CGI.
  Jeśli PHP ma pracować jako moduł ISAPI, można użyć pliku DLL odpowiedniego dla używanego serwera WWW. Na przykład w przypadku serwera Apache będzie to plik php5apache2_2.dll.
  Moduły ISAPI są szybsze i łatwiejsze do zabezpieczenia. Wersja CGI natomiast umożliwia uruchamianie PHP z wiersza poleceń. Wybór należy oczywiście do użytkownika.
  *** *** ***

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

  Odpowiedz

  • Komentarz Admina RaVns · 4 lipca 2012 z 17:35

   Starałem się opracować artykuł rzetelnie :)
   Wstawki dotyczące tłumaczenia VC6, Thread Safe X68 itp. są na podstawie źródeł jednej ze stron w internecie oraz z książki PHP i MySQL.
   Rozumiem, że autor komentarza posiada na ten temat większą wiedzę – nic nie stoi na przeszkodzie, aby to napisać.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)

   Odpowiedz

   • Marek · 4 lipca 2012 z 18:06

    To nie mój blog, na swoim to opiszę.
    Pytałem się autora POST-a jak jest różnica między: Non-Thread-Safe i Thread Safe, bo tego nie wiem.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

    Odpowiedz

    • Komentarz Admina RaVns · 4 lipca 2012 z 20:36

     Po prostu Panie Marku nie wiedziałem jak interpretować Pana wpis. Myślałem, że pan sobie żartuje z wpisu.
     Pozdrawiam :)

     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 0 (from 0 votes)

     Odpowiedz

 • Adam · 30 stycznia 2012 z 02:13

  Dzięki

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

  Odpowiedz

 • Jakub · 25 grudnia 2011 z 03:28

  Nie umieszcza się HTML w PHP, tylko na odwrót, bo inaczej wyjdą bzdury lub komunikaty o błędach

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

  Odpowiedz

  • Komentarz Admina RaVns · 3 stycznia 2012 z 18:14

   Jeśli Jakubie tak ci lepiej, to nie ma problemu.
   Ja nie widzę, żadnych przeciwwskazań, a PHP i tak zostaje przetworzone na HTML, więc na jedno wyjdzie, a o pomyłkę można natrafić wszędzie. A w niektórych przypadkach po co otwierać i zamykać znaczniki „php”, żeby interpreter niepotrzebnie „bawił się 10 razy”, przetwarzając kilka znaczników :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)

   Odpowiedz

 • Komentarz Admina RaVns · 9 kwietnia 2011 z 17:37

  Witaj :)

  Ja ze swojej strony dziękuję, za miłe słowa :)
  Faktycznie trochę spędziłem nad tym czasu i cieszę się, że jest to przydatne. Robiąc coś, staram się to najlepiej wykonywać.

  To prawda wkradł się tam błąd – echo miała być tylko dla zdania: Działa na dysku… – to winna poprawek, które kiedyś robiłem i przez to coś zgubiłem.

  Ogólnie teraz wzbogaciłem ten skrypt o rzeczywiste pokazywanie na komputerze użytkownika odpowiedniej litery dysku, ścieżki i nazwy pliku – a nie tylko suchy napis z echo.

  Dzięki za uwagę,
  pozdrawiam :)

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

  Odpowiedz

 • jan1matejko · 9 kwietnia 2011 z 13:00

  …oczywiście już bez echo(’‘); wewnątrz kodu

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

  Odpowiedz

 • jan1matejko · 9 kwietnia 2011 z 12:59

  Bardzo ciekawie i przejrzyście wszystko opisane. Gratuluję pomysłu i umiejętności przekazania wiedzy w przystępny sposób.

  Mam tylko pytanie: Czy podany, przykładowy plik index.php nie powinien wyglądać raczej tak:
  <?php
  echo(’
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"&gt;
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; xml:lang="pl" lang="pl">
      <head>
      <title>Instalacja interpretera PHP</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
      </head>
  <body>

  echo(’<h1>
  Działa na dysku G,
  w katalogu G:\strony_php\usr\www
  aktualnie wczytany plik to index.php
  </h1>’);

  </body>
  </html>
  ‚);
  ?>

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

  Odpowiedz

Skomentuj :-)

*

Powered by RaVns


Unikalnych: odwiedzających!
Dziękuję za zainteresowanie :)