Znacznik akapitu nie musiałby występować, dokument jest walidowany poprawnie.
(występuje tylko warrning o braku kodowania)